Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).
 2. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych w formularzu zamówienia jest EXELENT Mirela Nurek z siedzibą w Gdańsku 80-557, przy ul. Narwickiej 2G, NIP 5922185594, REGON 385774660, e-mail: sklep@exelentstore.pl, operator Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.exelentstore.pl(zwany dalej „Administratorem”).
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem: EXELENT Mirela Nurek ul. Narwicka 2G 80-557 Gdańsk oraz adresem e-mail: sklep@exelentstore.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celu obsługi zamówień, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących Sklepu internetowego, prezentowania reklam, udzielania odpowiedzi na zapytania mailowe i telefoniczne, w celu obrony przed roszczeniami, w celach księgowych i podatkowych oraz do wykonywania przez Administratora wszelkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celów.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i partnerzy handlowi Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. Galeo Grupa – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju systemu informatycznego,
  2. InPost S.A., DHL Parcel Polska Sp. z o.o., DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., RUCH S.A. – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi kurierskiej i pocztowej,
  3. PayPro SA – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji płatności,
  4. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SPLINTER Jarosław Szwaj – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu świadczenia usług księgowych.

Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Podanie przez Klienta Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem realizacji zamówienia, zawarcia Umowy sprzedaży oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
 3. Wszelkie przekazywane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.
 5. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: sklep@exelentstore.pl.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego partnerzy handlowi i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
 1. W trakcie składania Zamówienia wymagane jest podanie danych niezbędnych do realizacji i obsługi zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży. Są to:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, niezbędne do zaadresowania przesyłki,
 • adres dostawy (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, niezbędne do zaadresowania przesyłki,
 • numer telefonu i adres e-mail – niezbędny do kontaktu oraz wymagany przy adresowaniu przesyłki kurierskiej,
 • dane do faktury, jeśli taka ma zostać wystawiona: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji; NIP; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – w celu wygenerowania dokumentu sprzedaży.

Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

Dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki Towaru.

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów również w celu realizowania działań marketingowych, które polegają na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie) Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

 1. DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA STRONĘ INTERNETOWĄ SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) witryna wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient korzysta z serwisów internetowych.
 2. Typy cookie używane w serwisie:
  1. cookie związane z daną sesją – tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki) i pozwalają stronom Sklepu internetowego zapamiętać co wybrali Klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji,
  2. informacje o ruchu na stronie – tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują; do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics; te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania i przechowywania danych przez Administratora co do zasady oznacza czas od momentu wysłania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 


 

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 18.05.2021 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 3. O każdej zmianie Administrator powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
 4. Aktualny tekst Polityki Prywatności znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Copyright 2023 eXelentStore, wszelkie prawa do zdjęć i opisów zastrzeżone.
Powered: GaleoGrupa.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu